Temel Değerlerimiz

TEMEL DEĞERLERİMİZ

• Tüm şeffaflığımızla topluma karşı sorumlu olmak,
• Dinleyen, anlayan ve sorunu çözen taraf olmak,
• Bilimsel, çağdaş ve yenilikçi yönetim anlayışına sahip olmak,
• Ölçmek, analiz etmek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,
• Adaletli ve dürüst olmak.