Öztreyler Politikası

ÖZTREYLER ŞİRKET PROFİLİ

ÖZTREYLER olarak, sektörün söz sahibi, sektöre yön veren ve marka değeri yüksek
kurumlarından biri olmak adına;

• Faaliyetlerini yürüttüğü yurt içi ve yurt dışı bütün platformlarda çevre, iş sağlığı ve
güvenliği başta olmak üzere, faaliyet alanı itibarıyla sorumlu olduğu tüm konulardaki
yasal gereklilikleri yerine getirmek,

• Ürün gereklilikleri kapsamında, sorumlu olduğu tüm ulusal ve uluslararası standartlara
ve yasal gerekliliklere uygun hareket etmek,

• Çalışanlarına eşitlik ilkesi doğrultusunda, hiçbir koşulda ayrım gözetmeksizin, huzurlu,
sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak,

• Tüm bu aksiyonları gerçekleştirirken müşteri özel isteklerini dikkate almak,

• Hem süreçlerini hem de çalışanlarını sürekli geliştirmek adına gerekli yatırım ve
destekleri sağlamak,

• İş süreçlerinin bir sonucu olarak çevre kirliliğine etki edebilecek faktörleri en aza
indirmek,

• Sürekliliği olan ve yaşanabilir bir çevre için üzerine düşen görevleri fazlası ile yerine
getirmek,

• Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak, kaynak israfını önlemek,

• Yaşanmış iş kazalarından ders alarak, tüm çalışanları gereken eğitim ve ekipmanlarla
donatarak, gereken analizleri yapıp gerekli aksiyonları alarak, iş kazası risklerini ortadan
kaldırmak veya en aza indirmek, 

• Faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacı ile kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği
unsurlarını da dikkate alarak dönemsel hedefler oluşturmak, planlamak ve
gerçekleştirmek,

• Yasal gereklilikler, müşteri özel istekleri ve ürün standartları gerekleri doğrultusunda,
müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde sağlayacak kalitede, optimum maliyetlerde
ürün ve hizmetleri sunmak,

• Tüm bunlar ışığında oluşturulmuş ÖZTREYLER kültürünü çalışanlar başta olmak üzere,
müşteriler, tedarikçiler ve iş birliği içinde olduğu tüm ortaklarla paylaşmak,
ÖZTREYLER’in temel politikasıdır.

Tüm bunları gerçekleştirmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve sürekli geliştirmek adına,
gereken tüm şartları sağlayacağımızı her daim taahhüt ederiz.
                                                   Genel Müdür